Historia

Klub UKS DYS powstał w 16.01.2015 z połączenia świata miłośników piłki nożnej oraz rodziców, którzy chcą dla swoich dzieci czegoś więcej. W ramach swojej działalności prowadzi zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży, w których łącznie uczestniczy ok. 70 zawodników z Ciecierzyna, Dysa, Jakubowic, Nasutowa, Pólka, Smug oraz Lublina. Nasz klub posiada 4 grupy szkoleniowe, które cały rok aktywnie uczestniczą w różnych turniejach i rozgrywkach. Wsród naszych podopiecznych znajdują się również dzieci niepełnosprawne oraz z dysfunkcjami.

Pierwszy Zarządu stanowili: Małgorzata Leśnik – Prezes Zarządu, Katarzyna Pańczuk-Drozd – Wiceprezes, Bartosz Drabik – Skarbnik, Walerian Rudzki – Sekretarz. We wrześniu 2015 roku do Zarządu weszła Magdalena Adamczyk-Goleń jako Wiceprezes ds marketingowych, zaś p. Katarzyna Pańczuk-Drozd przyjęła funkcję Wiceprezesa ds finansowych.

W październiku 2016 roku na Nadzwyczajnym Walnym, zwołanym przez Rodziców i Komisję Rewizyjną, został wybrany nowy Zarząd w składzie: Jarosław Kopertowski – Prezes, Marek Wrona – Wiceprezes ds sportowych, Magdalena Adamczyk-Goleń – Wiceprezes ds. wizerunkowych, Natalia Dudek – Skarbnik, Walerian Rudzki – Sekretarz.

Najważniejsze wprowadzone zmiany przez nowy Zarząd:

  •  jednolitych zasad wynagrodzenia trenerów
  • wynajęcie księgowej w celu prowadzenia księgowości i rozliczania dotacji
  • wprowadzenie ewidencji zawodników (na koniec 2016 było 89 zawodników)
  • publikacja protokołów Zarządu na stornach internetowych w celu jawności
  • zmieniono kwotę składek utrzymując statutowe zwolnienia
  • uregulowanie spraw z zakresu członkostwa: procedury przyjmowania w poczet członków (także w przypadku odmowy), wpisowego, członków niepełnoletnich itp., tworzenie listy członków
  • nawiązanie współpracy z GKS Niemce i Lublinianką
  • wprowadzenie strojów klubowych treningowych i meczowych