Informacje ogólne

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE (obowiązujące od 1 stycznia 2017r.)

  1. Składka członkowska dla pierwszego dziecka – 50zł/m-c
  2. Składka członkowska dla drugiego dziecka – 25zł/m-c
  3. Składka członkowska dla trzeciego i kolejnego dziecka – 0zł/m-c

Wszystkie opłaty należy uiszczać terminowo do 15 każdego miesiąca na konto bankowe Klubu:

Uczniowski Klub Sportowy Dys
ul. Lotników Polskich 4
21-003 Ciecierzyn

nr rachunku bankowego Bank BGŻ BNP Paribas S.A.:
72 2030 0045 1110 0000 0416 2340

tytułem: imię i nazwisko dziecka, miesiąc opłacanej składki

Nieuiszczenie składek w terminie będzie skutkować niedopuszczeniem dziecka do uczestnictwa w treningach oraz planowanych rozgrywkach.


BADANIA LEKARSKIE

Każdy z Zawodników raz na pół roku musi wykonać stosowne badania sportowe. Brak ważnych badań uniemożliwia uczestnictwo w zawodach i turniejach w barwach UKS DYS.
Badania sportowe wykonuje się u dowolnego lekarza sportowego odpłatnie lub nieodpłatnie (potrzebne jest skierowanie z POZ). Dzieci do 10 roku życia mogą przedstawić stosowne oświadczenie od lekarza rodzinnego (POZ). Za dostarczenie trenerowi ważnego zaświadczenia od lekarza odpowiada Rodzic.


DO POBRANIA